Kan door de invoering van scheiden van wonen en zorg een huurovereenkomst worden opgezegd?

4 januari 2018 21:38

In het Tijdschrift Huurrecht in Praktijk (nummer 7, oktober 2017 / SDU) is een artikel gepubliceerd van mevrouw mr. N. Ogg (ONS Advocaten) en mr. B. Cox (Cox en Partners Vastgoedjuristen) betreffende de wetswijzigingen in de zorg en de vraagstelling of als gevolg van deze wetswijzigingen met een beroep op onvoorziene omstandigheden langlopende huurcontracten door hurende zorginstellingen kunnen worden beëindigd.

De betaalbaarheid in de zorg staat onder druk. Juridische advisering voor woningcorporaties en zorginstellingen inzake zorgvastgoedVanwege wetswijzigingen moeten ouderen steeds langer zelfstandig blijven wonen. Een gevolg hiervan is leegstaand zorgvastgoed. Zorginstellingen hebben vaak langlopende huurcontracten met eigenaren van dit vastgoed en kunnen daardoor moeilijk aan hun financiële verplichtingen voldoen. Biedt een beroep op onvoorziene omstandigheden mogelijkheden om de overeenkomst te wijzigingen dan wel te ontbinden? Hiervoor zijn nauwelijks aanknopingspunten te vinden in de jurisprudentie. In zijn algemeenheid geldt dat gewijzigd overheidsbeleid niet snel een beroep op onvoorziene omstandigheden rechtvaardigt. Ook de redelijkheid en billijkheid kunnen niet als zelfstandige toetsingsgrond worden gebruikt om wijziging dan wel aanvulling van zo’n huurovereenkomst mogelijk te maken.

Het volledige artikel is te lezen via de navolgende link.